Borjgalo Etnografya Müzesi


Acara Bölgesi’ndeki halk el sanatlarını, tarım çiftçiliğini, günlük yaşamı, konut ve tarımsal yapı modellerini sunan Borjgalo Etnografya Müzesi; Borjgalo adı verilen figür veya ağaç oymacılığı sanatının kurucusu Kemal Turmanidze tarafından Batum’da 3000 metrekarelik bir alanda kurulmuş. Müzeyi keşfederken bir yandan da arka fonda Gürcü halk müziği eserlerini de dinleyebilirsiniz.


Ziyaret Saatleri

Her gün 11:00 – 17:30 saatlerinde ziyaret edilebilir.

Telefon Numarası

+995 514 33 01 01

E-Posta Adresi

[email protected]

Bu yeri paylaşın

Görüşünüzü Bildirin