Yugoslavya Müzesi


Yugoslavya Müzesi (Yugoslav Tarihi Müzesi), farklı aktörleri, geçmişi modern bir yorumla aktif olarak algılamaya teşvik eden açık bir kurumdur. Amacı, 20. yüzyılın sosyal ve kültürel olaylarıyla ilgili bilgi ve deneyimleri, Yugoslav mirası ve Yugoslav geçmişi ile ilgili konulara ilgi duyan tüm kurum, kuruluş ve bireylerle paylaşmaktır.


Bu yeri paylaşın

Görüşünüzü Bildirin